İhram Nasıl Giyilir

İhram Nasıl Giyilir

İHRAMA NASIL GİRİLİR ?
İhrama girecek kimse evvela tırnaklarını keser, koltuk altı ve kasık kıllarını temizler, 
gerekiyorsa saç ve sakal traşı olup, bıyığını düzeltir. Mümkünse gusleder. 
Gusletme imkanı yoksa yalnız abdest alır. İhrama girerken yapılacak gusul sunnet-i müekkededir.
Bu gusul, hadesten taharet için değil, maddi temizlik içindir. 
Bu bakımdan hayız ve nifas halindeki kadınlar da gusledebilirler. 
Gusülden sonra vücutta renk ve iz bırakmayan güzel bir koku sürünür. 
Vücud sadece izar ve rida ile örtülür.
Baş açık ve ayaklar çıplak bırakılır. Ancak ayaklarına topukları ve üzeri açık terlik giyer. 
İzar ve ridaya büründükten sonra 2 rekat namaz kılar: 
Birinci rek’atta Fatiha-i Şerife’den sonra Kafirun suresini, ikinci rek’atta Fatiha-i Şerife’den sonra ihlas suresini okur. 
Namazdan sonra kıbleye dönüp hac veya umreden hangisine niyet edecekse ona niyet eder. 
(Vekil ise falan kimse adına der) Ara vermeden 3 kere:
“Lebbeyk, Allahumme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel-hamde ve’n-ni‘mete leke ve’l-mülk. La şerike Lek.” diye telbiye getirip peşinden tekbir ve Salavat-ı şerife okur. 
Boylece ihrama girilmiş olur. 
Artık yol boyunca telbiye, Peygamber Efendimiz’e bol bol salavatlar getirilir, dualar yapılır; 
zikir, tesbih ve tehlilde bulunulur. Farz namazların ardından da çokça telbiye getirilir. 
Telbiyeleri yüksek sesle söylemek, erkekler için müstehaptır. 
Kadınlar seslerini yükseltmeden söylerler.


İHRAMA NEREDE GİRİLİR ?
İhrama girmek için muayyen yerler vardır. Bunlara “Mikat mahalli” denir. 
Beytullah’a ulaşmak isteyen afakinin, 
Kabe-i Muazzama’ya ta’zim icin ihramlı olması ve mikat mahallinden ihrama girmesi lazımdır. 
Mikat hususunda insanlar üç kısımdır:
1- Afaki olanlar: mikat mahallerinin dışından gelenlerdir.
2- Hill ehlidir: mikat mahalleri ile harem arasında ikamet edenler.
3- Harem ehlidir: Mekke ve civarında ikamet edenler.

İHRAMDAN NASIL ÇILKILIR ?
İhramdan çıkmak için erkekler saçlarını ya ustura ile tıraş ettirirler veya en az saçlarının dörtte birini, 
parmak uçları kadar (1,5-2 santim) kısalttırırlar. Başı tıraş ettirmek, kısalttırmayı efdaldir. 
Kadınlar ise tıraş olmazlar, saclarının uçlarından 1-2 santim kısaltırlar. 
Böylece ihramdan çıkmış olurlar.

whatsapp